Dustin O’Halloran to Score ‘Posthumous’ » dustinohalloran